Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Objednávací formulár pre objednanie chronických liekov prostredníctvom e-receptu

Prostredníctvom tohto formulára vám umožňujeme objednanie chronických (dlhodobo pravidelne užívaných) liekov u vybraných špecialistov Fakultnej nemocnice AGEL Skalica.

Služba sa týka len Fakultnej nemocnice AGEL Skalica, ambulancie vnútorného lekárstva, ortopedickej a neurologickej ambulancie.

Podmienkou objednania chronického lieku cez e-recept je, že pacient bol minimálne 1x vyšetrený na danej ambulancii a bol mu na základe vyšetrenia u špecialistu skalickej nemocnice aj liek predpísaný.

Lehota na vystavenie e-receptu je 10 pracovných dní.
Informáciu, že liek máte predpísaný, dostanete mailom alebo ju nájdete v elektronickej knižke (aplikácii v mobile). 

Osobné údaje

+421

Pridanie lieku č.1

Zoznam liekov pre objednávku

Nie je zadaný žiadny liek